ลงทะเบียนรับประกันสินค้า

  ข้อมูลลูกค้า
  ชื่อ-นามสกุล* (Name) วัน/เดือน/ปีเกิด อีเมล* (Email) เบอร์โทรศัพท์มือถือ* (Mobile No) ที่อยู่* (address) แขวง* (Sub-district) เขต* (district) จังหวัด* (county) เลขรหัสไปรษณีย์* (zip code)
  ข้อมูลสินค้า
  ช่องทางที่ท่านซื้อสินค้า* (Purchase Channel)
  รายการสินค้า* (Product Name) Serial Number* วันที่ซื้อสินค้า* รูปถ่ายใบเสร็จ/หน้าจอรายละเอียดคำสั่งซื้อ* (Receipt Pic)
  *รองรับไฟล์ขนาดไม่เกิน 2MB* คุณรู้จักแบรนด์เราผ่านช่องทางไหน