กรอกข้อมูลขอใบกำกับภาษี

  ชื่อ/ชื่อบริษัท * (Name/Company Name)

  รหัสสาขา (Branch Code) *

  เลขประจำตัวผู้เสียภาษี * (Tax ID)

  ที่อยู่ * (address)

  แขวง * (Sub-district)

  เขต * (district)

  จังหวัด * (county)

  รหัสไปรษณีย์ * (zip code)

  ช่องทางที่ท่านซื้อสินค้า * (Purchase Channel)

  วันที่ซื้อสินค้า *

  เบอร์โทรศัพท์มือถือ (Mobile No)

  อีเมล * (Email)

  เงื่อนไข : การจัดส่งใบกำกับภาษี กรุณาอ่านให้ครบถ้วนด้วยนะคะ

  1. หลังคำสั่งซื้อเสร็จสมบูรณ์ ทางร้านจะส่งใบกำกับภาษีไปยัง Email ที่ลงทะเบียน

  2. กรณีขอใบกำกับภาษีย้อนหลัง คุณลูกค้าสามารถขอย้อนหลังได้ภายในเดือนที่ทำการสั่งซื้อ