สาธิตการใช้ ผ้ายกตัว ELGO SOFT รุ่นยาวพิเศษ พายกผู้ป่วยขึ้นรถยนต์