สาธิตการใช้ผ้ายกตัว ELGO SOFT ขึ้น-ลงบันได

สาธิตการใช้ผ้ายกตัว ELGO SOFT เข้า-ออกรถยนต์