สาธิตการใช้ผ้ายกตัว ELGO SMART พาอาบน้ำ/เข้าห้องน้ำ

สาธิตการใช้ผ้ายกตัว ELGO SMART ขึ้น-ลงบันได

สาธิตการใช้ผ้ายกตัว ELGO SMART เข้า-ออกรถยนต์

ข้อปฏิบัติในการยกเคลื่อนย้าย

1. ต้องจัดให้ผ้ายกตัวรองรับตั้งแต่เหนือข้อพับเข่าถึงสะบักหลังของคนไข้ ก่อนอื่นเลยต้องฝึกยกกับคนปกติจนชำนาญก่อนยกคนไข้จริง

2. คนไข้จะต้องนั่งพิงตามสบายไม่เกร็ง ไม่โน้มตัวไปด้านหน้า

3. ด้วยแรงโน้มถ่วง น้ำหนักตัวของคนไข้ จะทำให้ถูกโอบอุ้มด้วยผ้ายก ดังนั้นไม่ตกค่ะ และยังมีผู้ยกขนาบอีก 2 ข้าง

4. แนะนำให้เลือกผ้ายกตัวให้กระชับกับตัวผู้ป่วยก็จะผ่อนแรงในการยก

กรณียก 2 คนไม่ไหว แนะนำให้เพิ่มจำนวนผู้ยกค่ะ เป็น 3-4 คน ก็จะช่วยกระจายการรับน้ำหนัก เพื่อให้คนยกไม่รับน้ำหนักมากจนเกินไป

ในการเพิ่มจำนวนคนยกผ้ายกตัวขนาด ยาวพิเศษจะเหมาะกว่าเพราะมี 8 หูจับ จะช่วยกันยกได้ง่ายค่ะ

แต่ถ้ามีผู้ยก 2 คน ก็ใช้ขนาดปกติ ก็เพียงพอแล้วค่ะ

5. ในการยกระหว่าง เตียง-รถเข็น-รถยนต์ไม่จำเป็นต้องใช้เข็มขัดรัดกันตก แต่หากเคลื่อนย้ายขึ้นลงบันไดแนะนำให้ใช้คู่กับเข็มขัดรัดกันตก